Beroepsopleiding start op Zuid-Holland Infra Park

Beroepsopleiding start op Zuid-Holland Infra Park

Schiedam, 14 januari 2016 – De locatie waar nog geen anderhalve maand de eerste paal de grond in ging, staat nu een schoolgebouw waarin jong en oud wordt opgeleid, om- en bijgeschoold voor de infrasector. Het ZIP (Zuid-Holland Infra Park), het kennis- en opleidingscentrum voor de infra sector, maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsplan Schieveste Activity waar Leren, Werken en Vermaken op één terrein samenkomen. De locatie is het resultaat van een samenwerkingsverband van de Gemeente Schiedam, Stichting Samenwerkingsverband in de grond, water en wegenbouw, Samenwerkingsschool Techniek College Rotterdam in van Albeda College en Zadkine, Nehem KMC, Platform Bétatechniek, Stroomopwaarts MVS en buurtwerkplaats De Buren.

Vandaag kwamen partijen, die direct betrokken zijn geweest bij de realisatie van de locatie, bijeen voor een ontbijtsessie die gevolgd werd door een rondleiding in het nieuwe schoolgebouw.

Voor Karin Lentz, Voorzitter van de Stuurgroep ZIP Kwartiermaker Bouwen en Wonen voor Albeda College /Zadkine Techniek & Technologie, was het een mooi moment.

‘Als je met zoveel partijen in zo’n korte tijd in staat bent om eensgezind zoiets te realiseren, dan heb ik goede hoop voor de toekomst. Ik kan dan ook niet anders dan zeggen dat ik erg trots op dit resultaat ben,’

aldus Lentz.

Op 26 mei wordt de locatie officieel geopend, vandaag wordt gevierd dat de eerste stap in het project, het Leren, ingevuld en operationeel is.
Voordat het gehele locatie feestelijk kan worden geopend, moeten nog twee stappen gezet worden: Werken en Vermaken. Zo wordt er, onder de noemer Werken een werkplaats op het terrein gezet waarin buurtgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt elkaar kunnen ontmoeten en door samen activiteiten uit te voeren die afstand mogelijk kunnen verkleinen. En krijgt het Vermaken gestalte in de feestelijke opening op 26 mei waaraan ook de buurtbewoners zullen deelnemen.

Hoewel het weer niet helemaal top was, was de stemming dat zeker wel. 
De vertegenwoordigers van de samenwerkende partners waren opgetogen over het geweldige resultaat dat ze samen hebben behaald.